Pojištění společnosti

Proti vzniku škod z provádění díla a způsobení škod třetím osobám jsme pojištěni do výše 50.000.000.- Kč