Inženýrská činnost

je dohled na kompletním postupem výstavby a jeho strategické řízení od předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní stavbu až po zakončení stavby a její předání zákazníkovi. Rozsah prováděných prací je závislý dle potřeb objednatele, lze dohodnout jen dílčí plnění inženýrské činnosti, např. příprava stavby, stavební dozor nebo jen dílčí konzultaci.

Do inženýrské činnosti spadá:

  • obstarání vstupních podkladů, objasnění základních cílů s investorem, zabezpečení průzkumných a geodetických prací pro vypracování dokumentace, zabezpečení výběru staveniště
  • projednání zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování návrhu na zahájení územního řízení, obstarání územního rozhodnutí
  • projednání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení, vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění stavebního povolení
  • zabezpečování majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, zajištění vynětí ze ZPF a LPF, věcná břemena, nájemní smlouvy apod.
  • výkon inženýrské činnosti – technický ( stavební ) dozor investora při realizaci stavby, kontrola fakturace stavby
  • zajištění kolaudačního rozhodnutí, spolupráce s investorem při uplatňování požadavků, vyplývajících z kolaudačního řízení a garancí zhotovitele díla
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.