Certifikáty a oprávnění

Našim zákazníkům poskytujeme vysoký standard a záruku kvality s minimalizovanými dopady na životní prostředí. Systém kvality dle ČSN EN ISO 9001 jsme zavedli již v roce 2004. V roce 2010 jsme zavedli systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001. Všechny systémy jsou zavedeny pro hlavní předmět podnikání – stavebnictví.Od doby zavedení jednotlivých systémů pravidelně každoročně procházíme kontrolními audity nezávislého akreditovaného certifikačního orgánu, který potvrzuje platnost zavedených systémů. Zobrazit >>

Certifikace (ISO)

Cílem společnosti je rychle a především kvalitně plnit požadavky zákazníka i s ohledem na dopad na životní prostředí. Z tohoto důvodu se společnost rozhodla pro zavedení a uplatňování certifikovaného systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

V souladu s tím získala naše společnost v dubnu 2004 CERTIFIKÁT č. xxxx, který potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém jakosti odpovídající počadavkům ČSN EN ISO 9001:2001 v oblasti provádění staveb včetně jejich změn. Certifikaci prováděla společnost xxxxx. Podmínky, za nichž se certifikát vydává jsou uvedeny v licenčním ujednání.

Systémy jakosti se vyvinuly historicky společně s dělbou práce, hromadnou výrobou a požadavky trhu. Evropské normy ISO 9000 vznikly koncem osmdesátých let jako výsledek snahy zavést v podnicích pevný organizační a informační systém. Vznikaly na základě národních norem britských, kanadských, amerických jako nutnost zajištění integrace národních ekonomik v rámci EU.

ČSN EN ISO 9001:2001 je zaměřena na prokazování jakosti produktu a na zvyšování spokojenosti zákazníků. Obsahuje kapitoly, které předepisují a doporučují postupy v celém rozsahu činnosti firmy od získání zakázky a uzavření smlouvy, přes řízení výroby s prováděním dokumentovaných kontrol, měření, nakupování materiálu a jeho skladování, výběr dodavatelů a provádění vnitřních kontrol systému jakosti, až k předávání stavby zákazníkovi, vyhodnocení příčin případných kolaudačních závad nebo reklamací, vč. jejich odstranění, resp. vyřízení a provedení opatření k minimalizaci jejich výskytu.

Certifikáty, oprávnění

Společnost získala v průběhu svého vývoje řadu certifikátů a oprávnění.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.